Vergeven en rechtvaardigen

Vraag:

Als je zonden vergeven zijn, ben je toch ook gerechtvaardigd?

Antwoord:

Wanneer een zondaar zich bekeert, worden zijn zonden vergeven en wordt hijzelf gerechtvaardigd. Dat betekent echter niet dat vergeving en rechtvaardiging precies hetzelfde is, ook al vindt het tegelijkertijd plaats.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Als iemand een overtreding heeft begaan dan staat hij schuldig. Wordt hij voor de rechter aangeklaagd dan kan die rechter hem onmogelijk rechtvaardig verklaren. Hoogstens kan de rechter verzachtende omstandigheden laten gelden en hem geen straf opleggen. De rechter vergeeft dan om zo te zeggen (dat woord komt natuurlijk in de rechtspraak niet voor), maar hij rechtvaardigt de overtreder niet. Wordt echter iemand aangeklaagd en het blijkt dat die aanklacht onterecht is dan spreekt een rechter iemand vrij en hij gaat gerechtvaardigd naar huis.

Samengevat:

  1. men kan iemand die gezondigd heeft zijn kwaad vergeven, maar men kan hem onmogelijk rechtvaardigen.
  2. men kan iemand die vals beschuldigd is rechtvaardigen, maar dan heeft men hem niets te vergeven.

Wat een rechter/ een mens hier op aarde niet kan, kan God wel. God vergeeft zondaars niet alleen hun schuld, maar Hij rechtvaardigt ze ook. Maar God kan iemand niet rechtvaardigen door het recht te kreuken. Hij kan niet zomaar tegen een schuldige zeggen: ‘Je bent onschuldig’. Om schuldige mensen Zijn genade te bewijzen en ze te rechtvaardigen moet God een rechtsgrond hebben om dat te doen. Genade is geen rechtsgrond. Het recht moet zijn loop hebben. God kan schuldige mensen alleen rechtvaardigen omdat Christus de Onschuldige om onzentwil schuldig geworden is.

Het is pure genade dat God een zondaar rechtvaardigt, maar die genade is niet de grondslag, niet de rechtsgrond. De rechtsgrond is het kruis, waar Christus de plaats van de zondaar wilde innemen. Op het kruis is aan het goddelijk recht voldaan. Rechtvaardigen gaat dus verder dan vergeven. Vergeven is een schuldige zijn straf kwijtschelden, rechtvaardigen is schuldigen onschuldig verklaren.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies