Profetische jaarrekening (360 dagen)

Vraag:

Ik ben bezig me te verdiepen in de 70 (profetische) weken die in Daniel genoemd worden. Nu vraag ik me af waarom er uitgegaan wordt van een jaar met 360 dagen. U zegt ergens dat de Joden jaren hebben van 360 dagen, maar ik las ergens anders dat dat van 364 dagen is. Kunt u mij uitleggen waarom profetische jaren, jaren zijn van 360 dagen?

Antwoord:

We moeten onderscheid maken tussen de gewone jaarrekening die uitgaat van zonnejaren die wat ons betreft zo’n 365 dagen tellen en die we eens in de vier jaar corrigeren door er een dag bij te voegen , te weten 29 januari.

De Joden kennen een dergelijke jaarrekening ook maar komen uit op 354 dagen en passen diverse correcties toe (invoegen van schrikkeljaren) zodat hun jaartelling ook enigszins parallel loopt met het zonnejaar.

Daarover gaat het echter niet bij de betreffende vraag. Die heeft te maken met de profetische jaartelling en het antwoord op de vraag vinden we wanneer we de tijdsduur die in de Bijbel aangegeven wordt voor de grote verdrukking met elkaar vergelijken. Deze tijdsduur wordt als volgt aangegeven:

Dan 7: 25 Tijd, tijden en een halve tijd (dat is 3 en 1/2 jaar, zie verderop);
Dan 9: 27 Halve (jaar) week( eveneens 3 en 1/2 jaar);
Dan 12:7 Tijd, tijden en een halve tijd (zie vers 11 en 12 waar over 1290 dagen en 1335 dagen gesproken wordt. Een iets langere periode dus, maar wel een die 3 en 1/2 jaar omvat);
Op 11:2 42 maanden lang (3 en 1/2 jaar dus);
Op 12:6 1260 dagen (dezelfde tijdsduur als 42 maanden gerekend naar profetische jaren);
Op 12:14 tijd, tijden en een halve tijd (zie vers 6 over ‘voeden’. Gaat om dezelfde periode van 1260 dagen);
Op 13:5 42 maanden (dus ook 3 en 1/2 jaar)

Als we deze tijdsaanduidingen vergelijken (vooral die uit het boek Openbaring) blijkt dus dat het om profetische jaren gaat van 360 dagen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies