Homeopathie

Betreft: Homeopathie

Vraag:

Ik ben aan een homeopathische kuur begonnen, maar heb een boek van Rianne van der Smitte gelezen en nu ben ik bang om die medicijnen te gebruiken. Wat denkt u van homeopathie?

Antwoord:

Als het gaat om de veroordeling van occulte praktijken waar Rianne zich vroeger mee beziggehouden heeft, beveel ik haar lektuur graag aan. Over de kwestie van homeopathie denk ik echter genuanceerder. Zelf ben ik groot geworden met homeopathische middelen en ik heb er nooit enige schade van ondervonden. Ik vond dat ze beter hielpen dan de allopathische. Die leken me eerder onderdrukkend dan genezend te werken.

Het gaat nu echter niet om de werking op het lichaam, maar om de geestelijke invloed. Welnu, ik geloof niet dat er in deze medicijnen een of ander occult ‘medium’ zit, dat ons zou kunnen beïnvloeden. Zo magisch werkt het niet. Een occulte belasting krijgt men niet via zijn mond, maar via zijn geest. Als ik mijn geest openstel dan kan satan binnendringen. Vandaar dat aan heel de opschudding rond de homeopathie zelfs een kwalijke kant zit. In vroeger jaren hebben tienduizenden mensen homeopathische middelen gebruikt en niemand is occult belast. Nu echter wordt er voor gewaarschuwd en het gevolg is dat mensen die deze middelen gebruikt hebben zich angstig maken. Ze gaan zich afvragen of ze niet belast zijn en zo stellen ze hun geest er juist voor open.

Volgens mij kunt u rustig die kuur afmaken, maar of het helpt tegen uw ziekte is een andere vraag. Spottend werd er van de homeopathie wel eens gezegd: dat is het korreltjesgeloof. Nu is het inderdaad zo dat suggestie soms ook een hoop doet. Als je er van overtuigd bent dat een middel niet werkt, werkt het soms ook niet, omdat je je voor de werking min of meer afsluit. Maar goed dat is een bijkomende kwestie. In die druppels en korreltjes zitten geen demonen, het zijn plantaardige stoffen en of ze daar nu een bepaalde wijze van schudden op hebben toegepast of niet, dat verandert aan die stoffen niets. Een beetje nuchterheid is op het ogenblik wel gewenst, want men praat elkaar op het vaak een belasting aan. Anderzijds moet iemand die niet vrij is om ze te gebruiken, ze laten staan, want door onzekerheid en gaan piekeren erover kan men een belasting in de hand werken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies