Kruis of paal

Betreft: Kruis of paal

Vraag:

Jehovah’s-getuigen hebben in hun vertaling paal staan in plaats van kruis. Is de grondtekst daar nu zo vaag over?

Antwoord:

In het Grieks staat het woord ‘stauron’. Dat woord betekent oorspronkelijk: paal, spitspaal, palissade. Het wordt echter ook gebruikt voor kruis. Een kruis bestond namelijk uit twee palen: de een werd in de grond opgericht, de tweede diende als dwarsbalk. Deze dwarsbalk werd door de kruiseling gedragen en daaraan werd hij vastgeslagen. Vervolgens werd deze dwarsbalk (door de Romeinen patibulum genoemd) aan de horizontale balk bevestigd.

De kwestie is dus dat het woord verschillende betekenissen heeft. In dat geval moet je je dus afvragen welke betekenis voor de hand ligt. Neem het woord ‘bok’ in het Nederlands, dat heeft ook verschillende betekenissen. Wordt er van een jongetje gezegd, dat hij op de bok zit dan zou dat kunnen betekenen dat hij op het dier zit dat bok heet, maar ook dat hij op de bok van een rijtuig zit. Men moet dan uit het verhaal opmaken wat bedoeld is. Zo is het hier ook. De grote vraag is hoe de Romeinen de doodstraf toepasten of dat was op een paal spietsen of eraan hangen of dat het kruisigen was.

Welnu, dat laatste was algemeen gebruik, Cicero schrijft erover. Er is dus geen reden om aan een paal te denken tenzij men per se iets anders wil zeggen dan wat gebruikelijk is en dat laatste schijnt bij de vertaling van de Jehovah’s-getuigen een rol te spelen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies