Genade – Algemene

Betreft: Algemene genade

Vraag:

Vraag wat is het verschil tussen algemene en zaligmakende genade

Antwoord:

Onder de algemene genade verstaan we het feit dat God goedgunstig is ten opzichte van de mensen. ‘Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’, staat er in Mt 5: 45. Over deze goedheid van God gaat het ook in Hd 14: 17 en 17: 25. God zou de mensheid vanwege hun zonden kunnen verdelgen en zijn hand van de schepping kunnen aftrekken, maar dat heeft Hij niet gedaan. Hij is goedgunstig voor de mensen.

Onder de zaligmakende genade verstaan we dat God de mensen redden wil voor de eeuwigheid. Die genade gaat dus veel verder. We lezen daar in Tt 2: 11 van: ‘want de genade Gods is verschenen, heilaanbrengend voor alle mensen…’. Die genade betoonde God door Zijn Zoon naar deze aarde te zenden en Hem te laten sterven op Golgotha, waar Jezus Christus de zonden van verloren mensen wilde dragen.

Door de prediking van het evangelie biedt God de zondaar genade aan, maar Hij vraagt daarbij wel dat de mens zich bekeert en gelooft in Jezus Christus. God doet een welgemeend genade-aanbod aan de mens. Helaas echter nemen niet alle mensen dit heil aan en daarom delen niet alle mensen in het heil.

In 1Tm 2: 6 lezen we dat Jezus Christus zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Het woordje ‘voor’ betekent hier: ‘zich uitstrekkend tot allen’. Het behelst een aanbod voor allen.

In Mt 20: 28 lezen we dat Christus zich gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Hier wordt een ander Grieks woord gebruikt, dat betekent ‘voor’ in de zin van ‘in de plaats van’. Het offer is dus alleen effectief voor hen die het aannemen en helaas doen niet alle mensen dat.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies