Gezag van woord van Paulus

Betreft: Gezag van woord van Paulus (van de apostelen)

Vraag:

Wat de Heer zegt is voor mij belangrijker dan wat Paulus zegt. Zijn woorden tellen voor mij wel maar net als het woord van de apostelen wil ik het nog wel eens bekijken en op hun waarde schatten. Al is hun schrijven geïnspireerd als het mij niet duidelijk is houd ik mij enkel aan de woorden van de Heer Jezus.

Antwoord:

Toen de Heer Jezus op aarde was heeft Hij tegen zijn discipelen gezegd: ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid’ (Jh 16:12). Het onderwijs van de Heer Jezus was dus slechts elementair onderwijs. Er was veel meer te onderrichten, maar dat konden de discipelen toen niet verwerken.

Dat verdere onderwijs heeft Christus gegeven door de Heilige Geest, die de apostelen inspireerde om hun geschriften te schrijven. We mogen dus geen valse tegenstelling maken of zelfs maar een gezagsverschil tussen wat Jezus zei en wat de apostelen schreven. Dat houdt nu juist het begrip ‘inspiratie’ in. Wat de apostelen schreven zijn geen woorden met slechts menselijk gezag, het is Gods woord (denk aan 1 Ko 2: 6-16, zie ook 1 Th 2:13 wat de prediking betreft).

Van de eerste discipelen staat niet dat ze volharden in de leer (het onderwijs) van Jezus, maar in de leer (het onderwijs) van de apsotelen, dat een uitwerking en aanvulling op het onderwijs van de Heer is.
Zelfs is het zo, dat Jezus Christus veel gezegd heeft dat voor Israël bedoeld is (denk aan Mt 10: 5-10 en 23).

Zoals heel het Oude Testament Schrift was en voor Christus gezaghebbend was (Hij zei: De Schrift kan niet gebroken worden en citeerde diverse bijbelboeken zonder een gezagsonderscheid aan te brengen) zo is ook het Nieuwe Testament Schrift. Denk er bijv. aan dat Petrus de brieven van Paulus tot de Schriften rekent (2 Pt 3:15,16).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies