Demas

Betreft: 2 Tm 4: 10

Vraag:

Kun je Demas niet beschouwen als iemand die full-time voor de Heer gewerkt heeft, maar die na verloop van tijd voor een gewone job kiest .

Antwoord:

Het is altijd goed om naar een positieve verklaring voor iemands gedrag te zoeken. In dit geval gaat dat echter niet, want er staat dat hij ‘de tegenwoordige eeuw’ heeft liefgekregen en dat is geen positieve, zelfs niet een neutrale reden voor zijn gedrag. Het houdt in dat hij zich door de ‘tijdgeest’ laat leiden. De term ‘eeuw’ wordt ook wel in een neutrale zin als een tijdperk gebruikt, maar hier zullen we meer moeten denken in de zin van Lk 16: 8; 20: 34, 35. In Gl 1: 4 wordt ook over de tegenwoordige eeuw gesproken, maar dan met de toevoeging ‘de boze tegenwoordige eeuw’ en als zodanig zal ook in 2 Tm 4:10 gedacht moeten worden aan deze tijd die door boosheid wordt gekenmerkt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies