De ark in Ethiopië

Vraag:

Gisteravond hadden we na de bijbelstudie even een gesprek over het feit, dat er op de T.V. een dokumentaire was over het zoeken naar de Ark des Verbonds. Zelfs werden de 2 engelen getoond die met gekruiste zwaarden de toegang bewaakten van een soort fort in Ethiopie, waar dan de ark in al die eeuwen zou zijn verstopt. Hoe moet ik de tekst in Openbaring 11 : 19 dan lezen?
Volgens een van de broeders moesten we dat geestelijk zien en niet aan een lijfelijke aanwezigheid van de ark in Gods Hemelse tempel denken. Aangezien ze na zoveel jaar nog geen spoor van de ark hebben gevonden, zou ik de verklaring dat God hem heeft veilig gesteld in de Hemel kunnen geloven.

Antwoord:

Het idee dat de ark van Noach in Ethiopië zou zijn verstopt berust op pure fantasie. Waarom in Ethiopië? Dat twee engelen met gekruiste zwaarden de toegang zouden bewaren is eveneens fantasie. Die vindt w.s grond in Gen 3:24.
Als de ark ergens bewaard is, zullen we eerder aan de Kaukasus moeten denken. Maar dat de ark daar de eeuwen door bewaard zou zijn gebleven acht ik niet erg aannemelijk.

Openb 11:19 spreekt echter niet over de ark van Noach, maar over de ‘ark van zijn verbond’. Dat is de ark die Mozes heeft laten maken en die in de woestijn door het Joodse volk is vervoerd en in het land is gebracht Daar gaat het dus om een totaal andere ark.

Dat we bij de ark uit Openb. 11:19 niet aan een letterlijke ark hebben te denken, maar aan een geestelijke ark onderschrijf ik graag.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies