Beschermengelen

Betreft: Beschermengelen

Vraag:

1) Moeten we aannemen dat ieder mens een beschermengel heeft die bij hem is?
2) Wat kan de oorzaak zijn als je beschermengel je niet tegen een ongeluk beschermt? Wat is zijn taak op aarde, wat mag hij wel, wat mag hij niet doen? Welke eisen mag je aan hem stellen? Heeft hij beperkingen op aarde? Mag je boos op hem zijn als hij je niet helpt?

Antwoord:

1) De Schrift zegt in Hb1: 14 dat engelen dienende geesten zijn, die ten dienste van de gelovigen worden uitgezonden. In Mt 18: 10 lezen we aangaande kinderen dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht van God zien.
Uit deze teksten blijkt dat God engelen kan uitzenden ten dienste van de gelovigen. De engelen van de kinderen staan als het ware te wachten op een bevel van God om uitgezonden te worden. De uitdrukking ‘zien voortdurend het aangezicht’ betekent namelijk dat ze in directe dienst van God staan om op Zijn bevel acht te geven.
Maar uit deze teksten mogen we niet afleiden dat elke gelovige een speciale beschermengel bij zich heeft. Dan zou de engel namelijk niet uitgezonden behoeven te worden en daar spreekt Hb 1 nu juist over.

2) Zoals boven aangegeven, zegt de Schrift nergens dat iedere gelovige of ieder mens een bepaalde, persoonlijke beschermengel heeft. Op de vragen onder punt 2 gesteld kunnen we dus geen zinnig antwoord geven. Over de taak van engelen zegt de Bijbel alleen iets in algemene zin. Ze zijn er ten dienste van de gelovigen. Uit het boek De Handelingen blijkt dat ze boodschappen van God overbrengen. We lezen dat in Hd 10: 3; 27: 23. In het geval van Petrus vinden we dat een engel hem uit de gevangenis bevrijdt (Hd 12: 7-11). In hoever dat nu nog plaatsvindt is de vraag. Er zijn wel enkele getuigenissen van gelovigen, over bescherming door engelen. Bekend is het verhaal van zendeling Nommensen wiens huis door een aantal engelen omgeven werd toen vijandige Bataks hem wilden vermoorden. Over speciale, persoonlijke beschermengelen zegt de Schrift echter niets. Daarmee vervallen de overige vragen die onder 2 gesteld zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies