Drie-eenheid van God

Betreft: De Drie-eenheid van God

Vraag:

a) Moeten we de Vader, Zoon en Heilige Geest als één God zien of toch apart van elkaar
b) Kunt u dit begrip verduidelijken. Hoe kan namelijk een derde deel van God op aarde zijn en twee derde deel in de hemel? Hoe kan nu een derde deel van jezelf spreken tot een ander derde deel, want Jezus sprak op aarde tot zijn Vader? De Heilige Geest kun je toch ook niet als iets van vlees en bloed omschrijven?

Antwoord:

a) In de eerste plaats zullen we moeten beseffen, dat wij het wezen van de Godheid niet kunnen begrijpen, we zijn maar mensen (vgl. Ez 34: 31). We kunnen alleen maar de Schrift laten spreken en aannemen wat er staat ook al begrijpen we dat niet helemaal.
Nu komt de term ‘Drieëenheid’ in de Bijbel niet voor, maar met die term proberen we het mysterie te verduidelijken dat de Schrift spreekt over de Vader, die God is, maar ook van de Zoon getuigt dat Hij God is. Dezelfde namen worden voor beide gebruikt, dezelfde titels worden beiden gegeven. Zowel de Vader als de Zoon worden aanbeden en goddelijke eer toegebracht, enz.

Onder Drie-eenheid verstaan we niet dat we te doen hebben met één persoon, die uit drie delen zou bestaan. In Christus zou dan een derde deel van een persoon op aarde gekomen zijn, dat zou dan een verminkte persoon zijn. Zo is het per se niet. De Godheid is één in wezen, maar bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze hebben een bepaalde verhouding tot elkaar, maar vormen niet drie afzonderlijke, onafhankelijke goden, zoals de goden van het heidendom doen, neen ze zijn één naar hun wezen.

b) De Zoon van God heeft vlees en bloed aangenomen en is mens geworden. Noch de Vader, noch de Heilige Geest kun je omschrijven als wezens van vlees en bloed. Om een persoon te zijn, behoef je nog niet mens te wezen, of vlees en bloed te bezitten. Zo zijn de engelen personen, maar ze bezitten geen vlees en bloed, het zijn geestelijke wezens.

Eénheid betekent dus niet één persoon zijn. En een persoon zijn betekent niet per se, dat je vlees en bloed bezit.

Wat het begrijpen betreft, kan het volgende ons helpen:
‘Met begrijpen zal het niet gaan;
grijp het onbegrepene aan!’

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies