Liefde tot God echt?

Betreft: Dankbaarheid en echtheid van onze liefde tot God.

Vraag:

Hoe moet je je dankbaarheid tonen?
Hoe weet je of je liefde voor de Heer echt is?

Antwoord:

Onze dankbaarheid kunnen we op verschillende manieren tonen. Ten eerste door de Heer te danken voor het feit, dat Hij de Heer Jezus voor ons in de dood heeft overgegeven. Laten we het maar tegen de Heer zeggen in het gebed: ‘HERE God, ik dank U wel voor de gave van de Heer Jezus Christus’. En laten we dat ook tegen de Heer Jezus zeggen.

Verder kunnen we onze dankbaarheid en liefde tonen door te doen wat God in Zijn Woord zegt. Willen we echt leven naar de Schrift en de Heer Jezus volgen, daar komt het op aan. In 2 Jh:6 lezen we: ‘Dit is de liefde dat wij wandelen naar Zijn geboden’.

Neem b.v. het voorschrift dat we elkaar vergeven moeten zoals God in Christus ons vergeven heeft. Denk aan het woord dat de een de ander uitnemender moet achten dan zichzelf. Zo zijn er een hele reeks voorschriften in het Nieuwe Testament die ons aangeven hoe wij als christenen moeten wandelen om God daarmee te eren.

De vraag is daarbij niet of we daarin volmaakt zijn, want we schieten altijd te kort. Nee, de vraag is of er in ons hart de bereidheid en de wens is om zo te leven als God het van ons vraagt. Daaraan kunnen we ook onderkennen of we echt van de Heer houden. Dat is niet een zaak van wroeten in onszelf. Nee, de vraag is doodeenvoudig of ik wil doen wat de Heer welgevallig is en mijn eigen wil aan de Zijne onderwerp.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies