Kerkverlating volgens Openbaringen 2 en 3

Betreft: Kerkverlating volgens Op 2 en 3

Vraag:

Er staat toch nergens in Op 2 en 3 dat gelovigen uit de ene gemeente zich van haar moeten afscheiden om naar een andere te gaan ?

Antwoord:

Dat staat inderdaad niet in Op 2 en 3. Maar voor de leer aangaande de Gemeente en gemeentelijke tucht moeten we te rade gaan bij de brieven van Paulus die over dit onderwerp handelen. Uit deze brieven blijkt dat we ons van daadwerkelijk kwaad moeten afzonderen. Als in een gemeente kwaad wordt getolereerd of onschriftuurlijke dingen worden getolereerd, wordt een gelovige medeschuldig als hij daar blijft.

Denk aan gedeelten als 2 Ko 6: 14-7:1; 2 Tm 2:19-3:9. Dit zou verder uitgewerkt kunnen worden, maar ik laat het bij deze algemene opmerking. Hoe en waar dit in praktijk moet worden gebracht laat ik ook aan het persoonlijk geweten van een ieder over.
Wel wil ik erop wijzen dat het om daadwerkelijk kwaad of onbijbelse zaken moet gaan en niet om kleine verschillen in opvatting

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies