Offers

Betreft: Offers (waarop wijzen ze heen)

Vraag:

Wijzen de offers van het Oude Testament heen naar het offer van de Heer Jezus en naar het Heilig Avondmaal?

Antwoord:

De offers die in de Oude Bedeling gebracht werden wezen vooruit op het offer van Christus Het Heilig Avondmaal wijst als gedachtenismaal terug naar het offer van de Heer Jezus. Je kunt niet in algemene zin zeggen dat alle offers heenwijzen naar het Avondmaal.

Wel kunnen we zeggen dat het eten van het vredeoffer, dat de Israëliet deed vooruit zag op ons deelnemen aan het avondmaal. Het vredeoffer was namelijk het enige offer waarvan God een deel kreeg en waarvan de Israëliet een deel kreeg. De Israëliet had daarin gemeenschap met God, at met de Heer samen en dat brengen we tot uiting in het avondmaal.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies