Apostel, discipel

Betreft: Apostel, discipel

Vraag:

Wat is het verschil tussen een apostel en een discipel

Antwoord:

Een discipel is een volgeling of leerling, een apostel is een uitgezondene, een gezant. Een apostel is een discipel, maar niet elke discipel is een apostel. In Lk.6: 12-16 lezen we dat de Heer Jezus zijn discipelen bij Zich roept en dat Hij er twaalf uitkiest die Hij ook apostelen noemde en die hij later uitgezonden heeft om het evangelie te gaan verkondigen (zie 9: 1-6)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies