Verschil tussen de evangeliën

Betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus.

Vraag:

Wilt u uitleggen welk inhoudelijk verschil er in dit geval is?

Antwoord:

De evangeliën vertellen ons de geschiedenissen aangaande het leven van de Heer Jezus. Elk van de evangeliën legt de nadruk op een bepaald aspect van de persoon van Jezus Christus. Mattheüs legt de nadruk op het feit dat Hij de beloofde Messias is; Markus toont Hem als de profeet-dienstknecht; Lukas laat zien dat Hij waarachtig Mens is en Johannes beschrijft Hem als de Zoon van God.

Het boek de Handelingen vertelt ons wat er vlak voor de hemelvaart en daarna gebeurd is, hoe het evangelie in de wereld is verspreid.

Deze vijf boeken behandelen dus geschiedenissen. We spreken dan van geschiedkundige boeken.

In de brieven van Paulus vertelt de apostel een enkele keer ook wel wat hem overkomen is en hebben we dus af en toe ook met geschiedenissen te maken, maar het grootste deel van de brieven bevat uiteenzettingen over het christelijk geloof. Ze spreken over de geloofsleer en zijn dus leerstellig van inhoud.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies