Jezus Christus – Schepper

Betreft: Jezus Christus schepper

Vraag:

God is toch de schepper van alle dingen?

Antwoord:

In Gn 1:1 lezen we: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Het woord voor ‘God’ is in het Hebreeuws ‘Elohim’ en dat is een meervoudsvorm. Letterlijk staat er ‘Goden’.
We mogen aannemen dat dit inhoudt dat we met meer personen binnen de ene Godheid te doen hebben, te weten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (vergelijk het gebruik van het woordje ‘ons’ in Gn 1: 26; 3: 22; 11: 7; Js 6: 8. Zie ook Jh 14: 23). In het Nieuwe Testament worden deze drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest in ieder geval duidelijk genoemd en dat heel dikwijls in een en hetzelfde verband.

Wat nu de schepping betreft lezen we, dat:

  • God door de Zoon de werelden gemaakt heeft (Hb 1: 2);
  • in Hem (Jezus Christus) alle dingen geschapen zijn … alle dingen door Hem en tot Hem geschapen zijn (Ko 1:16,17);
  • uit God de Vader alle dingen zijn, maar dat ze zijn door Jezus Christus (1 Ko 8: 6).
    Het is dus duidelijk dat Jezus Christus bij het Scheppingswerk betrokken is. Hij is medeschepper.
    In Jh 1: 3 wordt van Jezus Christus, die daar als het Woord wordt aangeduid, zelfs heel expliciet gezegd:
    ‘Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is’.

In dat vers wordt dus niet eens gezegd, dat de Vader ook de Schepper is, hoewel dat natuurlijk wel waar is. Welnu, net zo min als in Jh 1:3 de Vader van het scheppingswerk is uitgesloten, net zo min is in die teksten die over God als de Schepper spreken., de Zoon uitgesloten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies