Tienden geven – Moet dat?

Vraag:

Zijn we als christenen verplicht een tiende van je inkomen te geven
Zijn we verplicht iedere week een offer te geven

Antwoord:

Als christenen zijn we niet verplicht iets te geven. God heeft een blijmoedige gever lief (2 Ko 9:7), niet een die geeft omdat het moet. Wel spoort de Schrift ons aan vrijgevig te zijn (zie o.a. 2 Ko 8), maar God legt ons geen gebod op en zeker niet het gebod om tienden te geven, zoals de Joden werd voorgeschreven in de wet. Maar dat wil niet zeggen, dat we geen tienden mogen geven.

Een interessante anecdote daarover is deze: Een gelovige zei eens tegen een evangelist: ‘er zijn mensen in de stad die prediken dat we tienden moeten geven, maar dat hoeft toch niet, dat is toch wettisch?! De evangelist antwoordde: ‘Als ik u was, zou ik me in mijn geven niet door die predikers laten inperken’.

Een ander wees in dat verband eens op Zacheüs van wie staat dat hij de helft van zijn goederen aan de armen gaf.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies