Goede werken – Ongelovige

Betreft: Goede werken

Vraag:

Kan een ongelovige ook goede werken doen?

Antwoord:

Goede werken zijn werken, die uit het geloof voortkomen en die we uit liefde tot en uit eerbied voor God verrichten. Een ongelovige kent God niet als zijn God, heeft geen relatie met Hem door Jezus Christus.

Een ongelovige kan -zo gezien- geen goede werken doen. Dat zegt de Schrift ook heel duidelijk (Rm 3:12). Als mens van nature zijn we vijanden van God (Rm 5:10) ook al komt die vijandschap niet zo naar buiten. Ook dat maakt duidelijk, dat een ongelovige geen goede werken kan doen.

Het bovenstaande betekent niet, dat het niet uitmaakt hoe een ongelovige leeft. Er staat immers dat men geoordeeld wordt naar zijn werken. Een ongelovige die als dronkaard, leugenaar, gierigaard, enz. geleefd heeft zal dan ook zwaarder oordeel ontvangen dan een net burger die ‘iedereen het zijne geeft’.

Als een ongelovige goed is voor zijn naaste dan zal daar wat deze aarde betreft zegen op rusten, want ‘gerechtigheid verhoogt het volk en zonde is een schandvlek voor de naties’ zo staat er. Maar voor de eeuwigheid hebben deze werken geen waarde. Iemand verdient er de hemel niet mee, evenmin ontvangt hij er loon voor. Uiteindelijk namelijk komen deze werken voort uit het eigen ik, uit het gevoel, het fatsoen en dergelijke, maar niet uit het geloof. God kijkt echter niet naar de daad op zichzelf, maar naar de bron naar het waarom. Dat geldt voor de gelovige net zo goed, want als wij iets doen om geprezen te worden door de mensen is het geen goed werk al lijkt het uiterlijk een hele goede daad.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies