Nazireeër – Nazarener – Nazoreeër

Betreft: Nazireeër, Nazarener, Nazoreeër

Vraag:

Is er verschil tussen deze benamingen? Zijn er nog meer namen die er op lijken?

Antwoord:

Nazireeër
Het woord Nazireeër komt van het Hebreeuwse stamwoord nazir. Het heeft blijkens Nm 6 te maken met een zich voor langer of korter tijd wijden aan de Heer. Men legde een zogenaamde nazireeërgelofte af en moest zich dan aan drie regels houden:
-zich onthouden van wijn en alles wat de wijnstok voortbracht;
-zijn hoofdhaar niet afknippen;
-niet bij een dode komen.
Van de apostel Paulus weten we dat hij een nazireeërgelofte heeft afgelegd (Hd 18:18, vgl. ook Hd 21: 22-24). De richter Simson was een nazireeër van zijn geboorte af (Ri 13: 5)

Nazarener
Dit woord duidt iemand aan, die afkomstig is van Nazareth. In recente tijd heeft men de naam Nazareth gecorrigeerd in Nazoreth en werd iemand uit Nazareth aangeduid als een Nazoreeër (vgl. Mt 2:23).

Nazareeërs
Met nazareeërs duidde men oorspronkelijk alle christenen aan (vgl. Hd 24: 5). Later werd het de naam van een afgescheiden groep christenen in Palestina en Israël.

Nazarenen
In de vorige eeuw ontstond er in Amerika een groepering die zich de kerk van de Nazarenen noemde en die zich van daaruit verbreid heeft, ook in Nederland

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies