Belijden van zonden – Ik zie mijn zonden niet

Betreft: belijden van zonden

Vraag:

Ik zie mijn eigen zonden van een dag niet, hoe kan ik ze dan belijden?

Antwoord:

Er staat in 1 Jh 2: 1 ‘Dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt’ of ‘opdat gij niet zondigt’. God gaat er dus niet vanuit dat we zondigen. En als we niet gezondigd hebben, valt er ook niets te belijden, dat is duidelijk. Je kunt niet iets belijden wat je niet gedaan hebt.

Nu zal iemand zeggen: ‘Maar we zondigen toch elke dag’. Wel, van die veronderstelling gaat God niet uit en we vinden dat dan ook niet in de Bijbel. Natuurlijk merken we elke dag dat we het ‘vlees’ nog in ons hebben. Maar dat betekent nog niet dat we daadwerkelijk zondigen. Als we niet gelogen hebben, niet gestolen, geen lelijk woord gezegd, enz. dan hebben we ook niets te belijden. Behalve…misschien te erkennen dat we goede, dingen die we hadden kunnen doen, niet gedaan hebben. Er bestaat niet alleen zonde door verkeerde dingen te doen, maar ook door goede dingen die duidelijk op onze weg komen- niet te doen. Maar als we onze dag goed besteed hebben, behoeven we ons daarvan dus ook niet te beschuldigen.

Wel blijft over dat we het gebed van Ps. 139: 23, 24 en 19: 13 bidden, want we kennen ons eigen hart soms niet. Dat gebed is min of meer ook een belijdenis. Aan de ene kant moeten we dus niet krampachtig leven in de zin van: ‘Wat zal ik nu weer voor verkeerds gedaan hebben?’ aan de andere kant niet nonchalant. Laten we de Heer met vreugde dienen en als er niets bezwarend bij ons opkomt, kunnen we Hem daar hartelijk voor danken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies