Ouderdom van de aarde

Betreft: Ouderdom van de aarde en het boek ‘De oorlogen des Heren’.

Vraag:

Er wordt gezegd, dat er voor de schepping, beschreven in Gn 1:3, een grote strijd in de hemel geweest is en dat toen de duivel op aarde is losgelaten. Er zou dus een prehistorische tijd geweest zijn. Dan is de aarde dus ouder dan de 4000 jaar die de bijbel aangeeft en komen we uit met de vondsten van de wetenschap. Heeft het boek ‘De oorlogen des Heren’ hiermee te maken?
(zie Nm 21:14).

Antwoord:

Het boek ‘De oorlogen des Heren’ moet zoals uit het verband valt op te maken de strijd bevatten, die het volk Israël in naam van de Heer heeft moeten voeren. Met een geestelijke ‘prehistorische tijd’ bestaat, zover we weten, geen enkel verband.

Inderdaad zijn er schriftuitleggers, die de val van satan plaatsen vóór Gn 1:3 en die menen, dat Gn 1:1 een vóór-schepping aangeeft. Door de val van satan zou dan de aarde woest en ledig geworden zijn. Voor dit laatste is wel wat te zeggen, maar dat er een vóór-schepping met prehistorische mensen is geweest, is zeer aanvechtbaar. We noemen dit de ‘gap’ theorie (gap = ruimte of kloof tussen iets, in dit geval tussen Gn 1:1 en 3).

Lees hierover het boek: Kanttekeningen Bij Gn 1 van w.J.Ouweneel en ‘Hoe lezen we Genesis 1’ van J.G.Fijnvandraat.

Verder is het van belang te bedenken, dat de vondsten van de wetenschap maar relatief waar zijn. Er bestaat geen absolute tijdbepaling; je moet altijd uitgaan van het gelijk blijven van je ‘meetlat’. Zodra echter God ingrijpt klopt je meetlat niet meer. Volgens toeschouwers – als die erbij geweest zouden zijn – zouden Adam en Eva, toen ze geschapen waren, midden – twintigers geweest zijn. maar ze waren toen nog geen dag oud.

Zie het populair – wetenschappelijke boekje ‘Wat is het nu… evolutie of schepping?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies