Lijden van Christus – Deelhebben aan

Betreft: Rm 8:17

Vraag:

Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van Christus’

Antwoord:

De Heer Jezus Christus heeft twee soorten van lijden ondervonden en wel:
-het lijden dat de mensen Hem aandeden: miskenning, wanbegrip, spot, haat, bespuwd worden, kinnebakslagen, geseling, doornenkroon; kruisiging.
-het lijden dat Hij onderging van Godswege omdat Hij onze zonden droeg op het kruis en de straf daarvoor droeg (zie Js 53:5). Dit lijden is de grondslag voor onze verzoening met God.

In het laatste lijden heeft geen mens een aandeel en kan hij geen aandeel hebben. In het eerste lijden, in de verdrukking vanwege mensen heeft de gelovige wel een aandeel. De Heer heeft dat voorzegd. We lezen erover in Jh 15:18-20.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies