Groeien na de dood

Betreft: Groeien na de dood

Vraag:

Kan een kind van God nog groeien na de dood?

Antwoord:

Over de toestand na de dood onthult de Schrift ons niet zoveel. Sommige dingen kunnen we uit bepaalde mededelingen afleiden, maar direkte aanwijzingen zijn er maar weinig. Dit geldt ook van de gestelde vraag. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen geestelijke groei en lichamelijke groei.

Tussen dood en opstanding kan er natuurlijk weinig sprake zijn van lichamelijke groei want de mens verkeert dan in een onlichamelijke staat.
Wel kunnen we ons afvragen of kinderen ook weer als kinderen zullen opstaan of als volwassenen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik daar geen antwoord uit de Schrift op weet en me dus ook liever niet aan een gissing waag.
Of er een geestelijke groei is?

Het lijkt me toe, dat we direkt na de dood meer zullen weten dan we nu weten. En dat geldt voor hen die jong sterven en zij die al een lange levensweg als christen achter zich hebben.

Maar dat zal zeker het geval zijn na de opstanding want dan zullen we volgens 1 Ko.13 kennen zoals we gekend zijn. Dan zien we niet meer nevelachtig, maar volkomen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies