Drusilla

Betreft: Drusilla

Vraag:

Hoe kan Drusilla als dochter van Herodes een jodin zijn (zie Hd 14:24?)

Antwoord:

Herodes de Eerste, de Grote was van Edomitische afkomst. Hij is echter met verschillende Joodse vrouwen getrouwd geweest.
Zo was zijn tweede vrouw Marianne een Jodin die uit het hogepriesterlijk geslacht stamde. Bij deze vrouw had hij o.a. tot zoon: Aristobulus

Deze was getrouwd met een Berenice en had o.a. een zoon geheten
Herodes Agrippa (die Jacobus doodde Hd 12)
Deze was op zijn beurt getrouwd met ene Cypros, en hij had de volgende kinderen:
Drusus, Agrippa (Hd 25,26), Bernice, Mariamne en Drusilla.

Drusilla was dus van halfjoodse komaf. Via haar vader stamde ze al van de JODIN MARIAMNE, vrouw van Herodes de Grote. Maar via haar moeder deed ze dat ook, want deze Cypros was een dochter van Salampso, die weer een dochter van Mariamne was. De Herodessen zijn namelijk verschrikkelijk in elkaar ongetrouwd.

Drusilla kon dus met recht een jodin genoemd worden. Bekend is dat zij zich van haar eerste man liet scheiden omdat hij zich niet wilde laten besnijden. Ze zal tot op zekere hoogte dus ook wel de joodse leefwijze gevolgd hebben.
Denk eraan dat iemand uit een gemengd gezin geboren waarvan de moeder een jodin is voor een jood gerekend wordt. Althans zo beschouwen de hedendaagse joden zo iemand.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies