Mensenrassen

Betreft: Vele mensenrassen

Vraag:

Waar komen de vele mensenrassen vandaan? Zijn er meerdere rassen geschapen? Waren Adam en Eva van hetzelfde ras? Je kunt dat toch niet vergelijken met bijv. de vele hondenrassen?

Antwoord:

In Hd 17: 26 lezen we dat God alle mensen uit één bloed, één persoon dus, geschapen heeft. Er zijn niet meerdere, verschillende mensen geschapen.
Eva was van hetzelfde ras als Adam. Gn 2 geeft namelijk aan, dat Eva uit Adam is geformeerd.

De vergelijking met hondenrassen is helemaal niet zo gek. We weten uit de praktijk, dat er strenge grenzen zijn tussen klassen en hoofdafdelingen van de dieren, maar niet tussen de rassen. Om dit te verduidelijken:

  • de klassen van vissen, vogels, reptielen, zoogdieren kun je niet met elkaar vermengen. Zelfs bij een groep als hoefdieren zie je een grens die je niet kunt overschreiden. Een paard en een ezel kun je wel met elkaar kruisen, maar je kunt met muildieren of muilezels (die je dan krijgt) niet verder fokken. Ze worden alleen door een nieuwe kruising van een paard en een ezel verkregen.
  • met rassen kun je echter niet alleen kruisen, maar ook verder fokken. Dat laat de grote verwantschap zien en op grond daarvan kunnen we stellen, dat er een gezamenlijke voorouderpaar denkbaar is.

Bij honden is het heel duidelijk dat bepaalde soorten eerst in latere tijden door fokken zijn verkregen. In het wild kunnen nieuwe rassen ontstaan als dieren gescheiden van soortgenoten opgroeien. Dan kunnen bepaalde kenmerken gaan overheersen, die je bij de stamvaders niet vindt.

Welnu, bij mensenrassen is de verwantschap net zo groot als bij dierenrassen. Man en vrouw van het meest verschillende ras kunnen zich samen voortplanten. Wij vragen ons natuurlijk af hoe het mogelijk is dat er een blank ras en een zwart ras is . Hoe kunnen die uit het eerste mensenpaar zijn ontstaan? Wel, die vraag hoeft ons echt geen moeite te geven.

Door isolatie van mensengroepen zijn de raskenmerken naar voren gekomen, zoals men dat bij hondenrassen kunstmatig doet. Daarbij moeten we bedenken dat negers bijv. bijna blank geboren worden en handpalmen en voetzolen in de meeste gevallen blank blijven. Er zijn dus beslist geen onoverkomelijke verschillen, die een aparte schepping van de mensenrassen zouden vereisen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies