Uitverkiezing van Abram

Vraag:

God greep bij de roeping van Abram in de tijd in. Dat heeft toch niet te maken met voorafbepaalde uitverkiezing?

Antwoord:

Dat God met de roeping van Abraham in de tijd ingreep, is waar… maar dat deed God ook toen Hij ons door het evangelie riep en toch zijn wij uitverkoren lang voor die tijd en wel van voor de grondlegging der wereld (Ef 1: 4).

Toch gaat ook de uitverkiezing van Abraham en van zijn aardse nageslacht, het volk Israël, aan de daadwerkelijke roeping vooraf. Aan Abrahams nageslacht is het land Kanaän beloofd en het koninkrijk waarover Mt 25 spreekt heeft daarmee te maken en dat is van de grondlegging der wereld voor zijn onderdanen bereid.

We moeten dus de roeping onderscheiden van de uitverkiezing. De roeping volgt op de uitverkiezing en de uitverkiezing zet niet de menselijke verantwoordelijkheid aan de kant.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies