Plagen

Vraag:

Bezoekt God ook nu nog mensen met plagen zoals in Gn 12:17 staat?

Antwoord:

Het is ook nu nog zo, dat God mensen met ziekte en ongemak kan bezoeken of bezoekt als gevolg van hun zonden. In Rm 1:18-32 vinden we daarvoor aanwijzingen in de wereld in het algemeen.

Onder christenen gebeurt dat eveneens als een kastijding, zie daarvoor 1Ko 11:27-34.
Waarschijnlijk hebben we ook in Jk 5:15,16 met ziekte als kastijding op zonde te maken.
De moeilijkheid is hoe we weten dat iets een plaag is als gevolg van zonde of dat we met een ‘gewoon’ verschijnsel te maken hebben. De gevallen die de Bijbel vermeld in Rm 1 en 1 Ko 11 zijn duidelijk omdat de Bijbel ons daarover inlicht. Andere gevallen zijn veel moeilijker als plaag te duiden. Voor iemand persoonlijk kan het in bepaalde gevallen wel duidelijk zijn of hij iets als een kastijding van God moet zien of niet, dat kunnen anderen echter moeilijk voor iemand beslissen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies