Verzuimen van kerkdienst

Vraag:

Als iemand uitgenodigd wordt voor een feest op zondag van een goede kennis en hij laat – om ruzie te voorkomen – daarvoor de kerkdienst schieten is dat dan goed?

Antwoord:

Op deze vraag kan ik niet zonder meer met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. Het hangt erg veel van de omstandigheden af.
Enerzijds moeten we bedenken dat er nergens staat dat we zondags naar de kerk moeten. Anderzijds lezen we van de Heer Jezus dat Hij op sabbat naar zijn gewoonte naar de synagoge ging. Van de eerste christenen lezen we zelfs dat ze dagelijks samenkwamen. Uit Hd 20: 7 kan misschien de conclusie getrokken worden dat men dat eens per week op zondag deed.
Als er geen noodzaak is moeten we dan ook niet de kerkdienst verzuimen.

Er kunnen echter dringende redenen zijn. Zo kreeg iemand eens op zondagmorgen een telefoontje betreffende iemand die juist overleden was. Hij is toen naar de familie toegegaan om ze te troosten en te helpen bij het regelen van de begrafenis.

In het hierboven bedoelde geval is het de vraag of het een heel bijzonder feest is of een feest dat vaker op zondag gehouden wordt en waarbij je je als het ware voor meerdere keren verplicht. Ook moet de ‘feestganger’ zich afvragen of hem later door dezelfde familie niet voor de voeten wordt geworpen: ‘ Maar toen ben jij ook niet naar de kerk gegaan. Kortom er kunnen zoveel factoren een rol spelen dat een eenduidig antwoord niet te geven is. Ieder moet hier naar zijn eigen geweten doen wat hij meent dat verantwoord is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies