Jehovah’s-getuigen

Betreft: Jehovah’s-getuigen

Vraag:

Waarom raadpleegt u het boekje ‘Jehovah’s-getuigen, enz.’ Zij hebben toch een andere Bijbel? En geloven zij ook in het eeuwige leven, zoals Jezus dat beschrijft?

Antwoord:

Dat boekje wordt niet geraadpleegd maar ter lezing aanbevolen. Dat gebeurt niet om de leer van de Jehovah’s-getuigen te propageren, maar juist om mensen te waarschuwen voor de dwalingen van de Jehovah’s-getuigen. Het is dus een boekje waarin hun leer getoetst wordt.
Zij hebben een eigen vertaling van de Bijbel en die is erg ‘gekleurd’ naar hun eigen inzichten, dus niet betrouwbaar.

Volgens hen zal de massa van de Jehovah’s-getuigen een gelukkig bestaan leiden op de vernieuwde aarde in dezelfde zin als Adam gelukkig leefde in de hof van Eden. Slechts de 144.000 begunstigden zullen een hemelse positie hebben en met Christus regeren. De Bijbel laat echter zien dat eeuwig leven veel meer is dan een eeuwig bestaan. Het is een leven waarbij we God onze Vader mogen noemen zoals de Heer Jezus God aansprak met ‘Abba, Vader’. De Bijbel laat zien dat allen die nu in Christus geloven ook met hem zullen regeren en een plaats zullen hebben in het vaderhuis (zie Jh 14:1-3)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies