R.K. Kerk – terugkeer naar

Vraag:

Is iemand die evangelisch geworden is en die terugkeert tot de R.K. Kerk verloren?

Antwoord:

Dit is een vraag waarop moeilijk met ja of nee geantwoord kan worden. De behoudenis hangt namelijk af van het geloof in Jezus Christus. Als deze persoon zich werkelijk tot God heeft bekeerd en gelooft in Jezus Christus als zijn Heiland en Heer, dan is hij behouden. Maar als hij terugkeert tot de R.K. Kerk dan is dat op zijn zachtst gezegd een vreemde zaak.

Bij zo’n terugkeer vraag je je wel af of hij vóór die tijd wel werkelijk bekeerd was en hoe hij de leer aangaande het pausdom, de mariologie en de leer aangaande de goede werken kan aanvaarden blijft een levensgroot raadsel. Of neemt hij die ‘op de koop toe’?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies