Vergeven en vergeten

Vraag:

Als iemand oprecht om vergeving aan je vraagt, mag je dan als Christen zeggen: vergeven wil ik het wel, maar vergeten kan ik het niet.

Antwoord:

In Ef 4: 32 lezen we dat we elkaar moeten vergeven, zoals God in Christus ons vergeven heeft. De grote vraag is dus of God zo zou spreken als in de vraag wordt voorgesteld. Welnu, zo spreekt God niet. In Jr 31: 34 lezen we deze uitspraak van God: ‘want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (zie ook Hb 8:12; 10:17).
God vergeeft dus radikaal en voor altijd. Denk aan de volgende uitspraken:
a) ‘Hij doet de zonden weg zover het Oosten is van het Westen’ (Ps 103: 12), d.w.z. oneindig ver. Als er stond zover het Noorden is van het Zuiden, zou je nog aan twee vaste punten kunnen denken: de noordpool en de zuidpool, maar bij het Oosten en het Westen heb je geen vast punt. God doet ze weg en haalt ze niet weer op.
b) ‘Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen’ (Js 38:17,18) En God keert Zich niet meer om.
c) Hij vaagt de zonden weg als een nevel en een wolk’ (Js 44:22). En Hij laat die niet weer condenseren.
d) ‘Hij werpt ze in de diepte van de zee’ (Mi 7:19) en Hij vist ze niet meer op. Er staat als het ware een bordje ‘Verboden te vissen’.
Zo onvoorwaardelijk moeten wij dus ook vergeven, want we behoren navolgers van God te zijn (Ef 5:1)

Nu is er een verschil tussen niet meer gedenken en vergeten. In de letterlijke zin van het woord vergeet God de zonden niet. Hij weet natuurlijk nog steeds wat voor kwaad wij gedaan hebben. Met eerbied gezegd: God schakelt zijn geheugen niet uit. Zo zullen ook wij ons de zonden van een ander die we hem vergeven hebben, steeds herinneren, tenzij we aan geheugenzwakte gaan lijden. ‘Niet meer gedenken’ betekent: niet meer in rekening brengen. We mogen dus achteraf niet meer op het kwaad van die ander terugkomen en tegen hem zeggen: ‘Ja. maar je hebt het dan toch maar gedaan’. Of er in die zin met anderen over praten. Als we dat wel doen, hebben we niet echt vergeven en laten we ons door ‘het vlees’ beheersen en dat is fout.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies