Jezus – Naam

Betreft: De naam ‘Jezus’

Vraag:

Waarom heeft men de Naam Jezus vertaald? Is het niet beter de onvertaalde naam te gebruiken, dus net zoals vroeger de Joden e.a. die Naam uitspraken? Hoe spreek je de Naam Jezus uit in het Hebreeuws?

Antwoord:

De naam Jezus is niet echt vertaald, want dan zouden we moeten spreken over ‘Jahweh redt’. Jezus is alleen de Nederlandse weergave van het Griekse ‘I (of J)esous’. Het Nieuwe Testament is namelijk in het Grieks geschreven

In het Oude Testament dat in het Hebreeuws geschreven is (behalve een paar gedeelten in het Aramees) komt de naam ‘Jezus’ niet voor, maar wel een naam die hetzelfde betekent, namelijk de naam Jozua. Hoe men die uitgesproken heeft is de vraag. In het Hebreeuws schreef men namelijk alleen maar medeklinkers, de klinkers liet men weg, maar die vulde men bij het spreken er wel bij in. Hoe men dat deed is echter niet altijd duidelijk. De naam Jozua zal in het Hebreeuws ‘Jehosjoea’ geluid hebben.

De letterlijke uitspraak van de naam is niet zo belangrijk, de betekenis van de naam wel. Nog belangrijker is de persoon zelf, zoals hij door de Schrift beschreven wordt. Dat geldt voor alle personen, maar bijzonder voor de Here Jezus

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies