Bekering – Aspecten van

Betreft: Aspecten van bekering

Vraag:

a) Zijn we wel in staat ons te bekeren? Als iemand zich niet bekeert is dat dan een kwestie van niet willen of van niet kunnen?
b) De woorden van Christus waren toch voor de mensen verborgen (Mt.. 13: 10-15)?!
c) Over bekering wordt ook zo verschillend gedacht.
d) Is het motief voor bekering niet meestal angst?

Antwoord:

a) God roept de mens op zich te bekeren. In Hd 17: 30 lezen we ‘God verkondigt…….nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren’. En in 1 Tm 2: 4 lezen we ‘God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden..’ Als God ons oproept dat we ons moeten bekeren dan mogen wij ons niet verschuilen achter de redenering dat we daartoe niet in staat zouden zijn. God vraagt niet iets wat totaal onmogelijk is.Van Gods kant is er dus geen verhindering.
De mens is echter boos van hart en vraagt niet naar God. Lees Rm 3: 9-26. God werkt echter door zijn Woord en door Zijn Geest en doet een beroep op de mens. Daarbij is onze wil in het geding.
In Op 22: 17 lezen we: ‘En wie dorst heeft kome ; wie wil neme het water des levens om niet’ In Mt 23: 37 lezen we dat Christus de inwoners van Jeruzalem heeft willen bijeenvergaderen, maar dat zij niet gewild hebben.
Nooit zal iemand kunnen zeggen: Ik wou wel, maar ik kon niet. Als iemand verloren gaat is het altijd een kwestie van niet willen waarbij men het getuigenis van God- hetzij dat van de schepping, hetzij het gesproken woord- terzijde stelt.

b) Wat Christus sprak was verborgen voor de ogen van het volk en vooral voor hun leidslieden. Dat was echter een schuldige verborgenheid. In Mt. 13: 15 wordt namelijk de reden voor het niet verstaan aangegeven en wel met de woorden: ‘hun ogen hebben ze toegesloten’. Dat deed God dus niet, maar dat deden ze zelf.

c) Er is helaas veel verdeeldheid in de christenheid en allerlei leringen doen opgeld, dat geldt ook het onderwerp van bekering. Dat komt omdat men niet aanneemt wat er in de Bijbel staat of omdat men een eigenmachtige uitleg geeft. Nu zijn er altijd wel kleine verschillen in uitleg mogelijk, maar de doorlopende boodschap van de Bijbel is helder en wel:

  • dat er een God is Schepper van hemel en aarde;
  • dat de mens goed geschapen is, maar het oor te luisteren gelegd heeft aan satans verleiding en in de zonde is gevallen;
  • dat Jezus Christus in de wereld gekomen is en het werk van verlossing op Golgotha heeft volbracht;
  • dat ieder die zijn schuld voor God erkent en Christus aanvaardt als Heer het eeuwige leven ontvang (zie Jh 1: 12,13).

d) Door het lezen van de Schrift kunnen we weten dat we voor eeuwig verloren zijn als we onverzoend met God sterven. Dat is wel een reden om het benauwd te krijgen. Gelukkig ligt de uitredding echter voor de hand: Christus aannemen (Jh 1: 12)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies