Eeuwig leven – eeuwige dood

Betreft: Eeuwig leven/bestaan – eeuwige dood

Vraag:

(a) Ieder mens heeft toch eeuwig leven, hetzij met God, hetzij in de poel des vuurs?
(b) dood is toch geen eeuwig leven?

Antwoord:

(a) Wanneer eeuwig leven hetzelfde zou zijn als eeuwig voortbestaan, dan zou ieder mens eeuwig leven of eeuwig leven bezitten. Maar….volgens de Bijbel is eeuwig leven niet hetzelfde als eeuwig blijven bestaan. Eeuwig bestaan doen alle mensen, maar alleen de gelovigen bezitten het eeuwige leven. Met eeuwig leven wordt maar niet gedoeld op een kwantiteit (een aantal, in dit geval oneindig aantal) van jaren. Het slaat niet op een lengte van leven of bestaan zonder meer, maar op een leven van een bepaalde kwaliteit.
Eeuwig leven is leven in gemeenschap met God. En daar tegenover staat een eeuwig verderf ver van God en van Zijn heerlijkheid.

Dat niet ieder mens dit eeuwig leven heeft blijkt wel uit Jh 3:16. Je moet namelijk in Jezus Christus geloven om het te bezitten. Zie 1 Jh 5:11-13, ook Jh 3: 36 geeft dat aan. Geloven in de Zoon betekent dat je het eeuwig leven bezit, maar niet geloven in de Zoon of ongehoorzaam zijn aan de Zoon houdt in dat de toorn van God op je blijft en je het leven niet bezit. De ongelovige brengt namelijk ‘de eeuwigheid’ door in de Poel des Vuurs en dat is de Tweede Dood. Dat is een eeuwig dood-zijn, dat wil zeggen: gescheiden zijn van God

(b) dood is het tegengestelde van leven en het is dus zeker geen eeuwig leven. Uit het voorgaande is echter al duidelijk geworden, dat de eeuwige dood duidt op een eeuwig bestaan, maar een bestaan gescheiden van God en onder het oordeel van God.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies