Tegenstrijdigheden in de bijbel

Vraag:

Waarop grondt men de bewering dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel zouden staan?

Antwoord:

Men baseert zich daarvoor op teksten die inderdaad met elkaar in strijd (schijnen te) zijn. Vergelijk b.v. 2 Sm 24:1 met 1 Kr 21:1. Dikwijls is voor zulke tegenspraak een eenvoudige verklaring te vinden. Soms is er werkelijk een tegenstrijdigheid omdat overschrijvers een fout hebben gemaakt.
Maar dergelijke gevallen geven ons niet het recht om de bijbel niet serieus te nemen en overal waar wij op een moeilijkheid stuiten die maar toe te schrijven aan onnauwkeurigheid of zo iets
Zie ook het artikel over tegenstrijdigheden op deze website

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies