Pinkstergemeente

Vraag:

Wat beoogt de pinkstergemeente

Antwoord:

De vraag wat de Pinkstergemeente beoogt is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat er diverse pinkstergemeenten zijn, die lang niet allemaal hetzelfde leren. Ik moet me dus tot een aantal hoofdpunten bepalen en die zijn:

  1. Zij menen, dat als iemand tot bekering is gekomen en in water is gedoopt, hij ook nog met de Heilige Geest gedoopt moet worden en als bewijs daarvan in talen moet spreken, zoals dat op de Pinksterdag gebeurde.
  2. Zij menen, dat niet alleen de gaven van het woord en van leiding en barmhartigheid e.d. ook nu nog werkzaam zijn, maar ook de tekengaven van talenspreken, ziekengenezing e.d. Deze gedachte is niet meer tot de Pinksterkringen meer beperkt.
  3. De meeste Pinkstergemeenten leren dat Christus op het kruis onze ziekten plaatsvervangend heeft gedragen. Velen trekken daaruit de conclusie dat een gelovige niet ziek behoeft te zijn.
  4. Zij vormen geen strak georganiseerd kerkgenootschap, maar kennen een vrij losse organisatorische band van broederschap van Pinkster – gemeenten.
  5. In de godsdienstoefening gaat het er enthousiast toe, meestal is er een zekere vrijheid om aan de dienst deel te nemen. Ze hebben echter wel voorgangers, die de leiding van de dienst in handen hebben.

Dit zijn een paar hoofdkenmerken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies