Zondeval en de val van Satan

Vraag:

  1. Wanneer is de zondeval begonnen?
  2. Er was al kwaad in de slang/satan voor de zondeval. Waar komt dat kwaad vandaan?

Antwoord:

1) Als we spreken over de zondeval dan denken aan de val van Adam en Eva in de zonde. De zondeval vond dus plaats toen Adam en Eva luisterden naar de slang en van de boom van de kennis van goed en kwaad aten. De zondeval zelf is een eenmalig feit, de gevolgen ervan laten zich alle eeuwen door gelden. Alle mensen worden namelijk met een zondige natuur geboren.

2) Satan was een engel die in goede toestand geschapen is. Het kwaad kwam niet van buitenaf in hem, doordat hij door een ander werd verleid. Het is spontaan bij hem ontstaan. Hij kwam uit zichzelf tot zelfverheffing. Misschien hebben Js 14:13 en Ez 28:15 daarop betrekking.
We spreken dan niet over de zondeval, maar over de val van satan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies