Oudsten van Openbaringen 4-5

Vraag:

Wie worden er bedoeld met de 24 oudsten?

Antwoord:

Er is alle reden daaronder de vertegenwoordigers van de Gemeente te zien. Het zijn so-wie-so geen engelen want die worden in Op 5 apart genoemd. Het zijn ook geen ontslapen gelovigen, want:

  • ze zitten op tronen en regeren, dat kan van de geesten van de ontslapen gelovigen niet gezegd worden
  • ze zijn gekroond ofwel ze dragen kransen. Ze hebben dus de overwinning behaald en zijn beloond.
  • ze verrichten priesterdienst: Op 5:8.
    Dat alles wijst erop dat we met opgestane en verheerlijkte heiligen hebben te doen.

Het woord oudsten geeft aan dat ze wijsheid en levenservaring hebben alsook dat ze vertegenwoordigers zijn van het geestelijke volk van God, zoals de oudsten onder Israël het aardse volk vertegenwoordigden.

Het getal 24 is ook merkwaardig. Onder Israël waren er 24 priesterorden en 24 klassen van zangers. Dat getal bepaalt ons dus ook weer bij priesterdienst. Daarbij moeten we bedenken dat volgens 1 Pt 2:4-9 de gelovigen gezien worden als priesters en koningen voor God.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies