Vraag over de volgorde van brood en beker

Betreft: Matt. 26:29 en Luk. 22:18

Vraag:

Het lijkt erop dat in Luk. 22:18 de beker eerst rondgaat en dan pas het brood gegeven wordt, terwijl in Matt. 26 de volgorde andersom is. Hoe zit dat?

Antwoord:

In Matt. 26: 17-25 gaat het over het eten van het pascha. In vers 26-30 wordt overgegaan op de instelling van het avondmaal.
In Luk. 22 is de scheiding niet zo duidelijk, maar ze is er wel. Van vers 7 tot 18 gaat het over het pascha. De beker van vers 17 is een beker die behoort bij het paschamaal. In vers 19 vinden we de overgang naar de instelling van het avondmaal die begint met het breken van het brood en het geven daarvan aan de discipelen. Vervolgens komt de beker waarover vers 20 spreekt en die bij het avondmaal behoort en die dus volgt op het verdelen van het brood precies zoals in Matt. 26.
Er is dus geen andere volgorde in Lukas, maar een extra mededeling over het drinken van de wijn bij de paschaviering.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies