Naar – Is dat richtingaanduidend?

Betreft: Het woord ‘naar’

Vraag:

Wat is de betekenis van het woord ‘naar’ in 1 Pt 4:6 en andere plaatsen? Is dat richtingaanduidend?

Antwoord:

Het woord naar is richtingaanduidend in een zin als: Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. In uitdrukkingen als ‘naar het vlees’, ‘naar de Geest’ (Rm 7:4), ‘naar de wil van God’ (1 Pt 4: 2) betekent het: ‘volgens’ of ‘in overeenstemming met’.

In 1 Pt 4: 6 is dat ook zo, ‘naar de mens’ betekent: ‘in overeenstemming met’ of ‘zoals bij de mens hoort’. ‘Naar God in de geest’ moet weergegeven worden met:’in overeenstemming met God’.

Het heeft dus iets van richting in zich wat je gedachten betreft, want als je zegt ‘in overeenstemming met’ dan gaan je gedachten naar de zaak uit waarmee je in overeenstemming moet zijn of moet leven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies