Bekering en besef van wedergeboorte

Betreft: Bekering en besef van wedergeboorte

Vraag:

Hoe weet je dat je wederom geboren bent. Ik heb me namelijk niet op één bepaald moment aan God overgegeven.Wel heb ik me telkens weer aan Hem toegewijd. Als je wel een moment van bekering hebt gehad, voel je dan ook iets van die wedergeboorte?

Antwoord:

In Engelse evangelische kringen gebruikt men bij vragen naar bekering nog wel eens graag de drie woorden: ‘How, when and where’, dat wil zeggen: ‘Hoe, wanneer en waar’ ben je bekeerd geworden.
Zo’n vraag kan bekeerde mensen echter danig in moeilijkheden brengen. Als iemand volop in de wereld heeft geleefd dan zal hij op zo’n vraag wel exact antwoord kunnen geven. Zo iemand weet hoe hij radicaal veranderde van gezindheid, hoe hij rust en vrede kreeg voor zijn hart.

Iemand die bij het evangelie is opgegroeid moet net zo goed wederom geboren worden als een ‘wereldling’, maar soms is dat al op jonge leeftijd gebeurd.
Ook komt het voor dat men al van jongsaf keer op keer zich tot God gewend heeft, zijn zonden beleden heeft, maar niet volledig vertrouwde dat God de zonden dan ook om Jezus wil vergeven heeft. De bekering is dan niet zo abrupt.

In de Bijbel staat het verhaal van de blindgeboren man die ziende werd (Jh 9). Hij kon precies vertellen hoe, waar en wanneer hij genezen was. Hij kon ook zeggen: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’. Welnu, wij behoeven het eerste niet precies te weten, als we het tweede maar weten. Anders gezegd: we moeten weten dat we gezondigd hebben en ons hart niet deugt. Verder komt het erop aan dat we voor God beleden hebben een zondaar te zijn en dat we geloven dat Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dan weten we dat we blind waren en nu zien omdat de Bijbel zegt dat wie in de Zoon gelooft een kind van God is (Jh 1: 12,13).

Een zondagsschoolonderwijzeres gaf kinderen die niet wisten of ze wel bekeerd waren een hele goede raad. Ze zei: ‘Als je nu niet weet of je je wel echt tot God bekeerd hebt, belijdt dan nu dat je wel verkeerd hebt gedaan en geloof in de Heer Jezus en volg Hem. Dan weet je dat je het vanaf nu in ieder geval bent’.
De wedergeboorte zelf voel je niet, maar wel het effect. Je weet nu – ook op grond van Gods woord – dat je een kind van God geworden bent, je weet dat je zonden vergeven zijn en bent daar blij om. Ook zul je God liefhebben en de medegelovigen (1 Jh 5: 1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies