Eeuwig leven/koninkrijk

Betreft: Eeuwig leven/koninkrijk

Vraag:

Iemand zei me dat je het eeuwig leven krijgt, maar dat je het koninkrijk moet verdienen. Is dat zo?

Antwoord:

Dat het eeuwig leven een genadegave van God is lezen we heel duidelijk in Rm 6:23. In dat vers komt duidelijk de tegenstelling uit tussen loon, dat je verdient en de genadegave die je om niet krijgt.

Met het beërven van het koninkrijk is het net zo, we beërven dat enkel op grond van genade. Een paar teksten, die dat indirect aangeven zijn: Mt 5:3; 18: 3; 19: 14.

Er is echter verschil tussen het beërven van of ingaan in het koninkrijk en de plaats die we in dat koninkrijk ontvangen. Het eerste is een kwestie van genade, het tweede een kwestie van beloning. Dat laatste zien we in de gelijkenis van de ponden, zie Lk.19:11-27.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies