Bekering na opname – voor wie geldt dat

2-Thessalonicenzen 2:11

Vraag:

a) Zijn het alleen nog Joden die tot geloof komen, of ook nog andere mensen?
b) Of is het zo dat de mensen alleen in deze genadetijd de mogelijkheid hebben om Hem aan te nemen en na de opname niet meer?
c) Heeft de tekst van 2 Thess. 2:11 hiermee te maken?

Antwoord:

a) Na de opname krijgen de Joden weer een kans om zich te bekeren als God het deksel van hun gelaat wegneemt. Ook zij uit de volken die in deze tijd het evangelie niet gehoord hebben (of mogelijk ook zij die het niet verworpen hebben) zullen zich dan nog kunnen bekeren

b) Nee, na de opname van de gemeente is er voor de twee groepen die ik hierboven noemde nog een kans om zich te bekeren.

c) Die tekst heeft er zeker mee te maken. In die tekst wordt gesteld dat zij die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben een werking van de dwaling krijgen zodat ze de leugen geloven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies