Zondeval gewild door God?

Vraag:

a. In mijn boek over godsdienst staat dat alles plaatsvindt onder Gods voorzienigheid. Er gaat niets buiten zijn wil om, ook de zonde niet (denk aan de musjes die niet van het dak vallen zonder Zijn wil). Hij heeft haar gewild tot verheerlijking van Zijn gerechtigheid. Hij heeft haar gewild, maar niet gewerkt.
b. Zou het ook mogelijk geweest zijn, dat we niet gezondigd hadden en altijd waren blijven bestaan op aarde? Ik heb wel eens gehoord dat Jezus Christus dan toch naar deze aarde had moeten komen om ons in het Vaderhuis te brengen.

Antwoord:

a. Het calvinisme heeft zich heel sterk gemaakt in het ‘logisch’ redeneren met betrekking tot het handelen van God. We moeten op dat terrein echter erg voorzichtig zijn met onze logische conclusies.
Je kunt natuurlijk zeggen: God is Almachtig en als Hij de zondeval niet gewild had, dan had Hij haar kunnen voorkomen. Het feit dat geen musje valt zonder zijn wil, geeft inderdaad aanleiding te denken, dat de zondeval niet buiten Hem om is gegaan. Dat kun je je namelijk ook moeilijk voorstellen. Maar of je van ‘gewild’ mag spreken is maar de vraag.

We moeten namelijk bedenken dat God aan de satan een grote mate van vrijheid heeft toegekend. Zo heeft Hij ook Adam niet geschapen als een robot, maar als een wezen dat geschapen was naar Zijn beeld en dat houdt vrije wilsbeschikking in. Als Alwetend God wist de Heer uiteraard dat satan zou vallen en Adam eveneens, maar het feit dat God satan zo schiep wil nog niet zeggen dat Hij wilde dat satan zou vallen, hetzelfde geldt van Adam. Ik doe daar liever geen uitspraak over.

Wat anders is, dat God door het handelen van satan en van de mens niet verrast is geworden en dat Hij de gevolgen van dat handelen ‘ombuigt’ tot Zijn doel. Zo kun je enerzijds zeggen dat God zich ook zonder zondeval had kunnen verheerlijken, maar Zijn gerechtigheid en Zijn liefde zou nooit zo uitgekomen zijn.
Onlangs hoorde ik deze uitspraak: ‘Niet alles komt uit Gods hand, maar Hij neemt wel alles ter hand’. Ik denk dat je dat op deze zaak ook mag toepassen.

b. We zouden ons inderdaad kunnen voorstellen dat de satan en de mens niet gevallen waren en dan zou God geweldige dingen voor ons in petto gehad kunnen hebben. Maar daarover speculeren is ook maar mensenwerk. Of dan het Vaderhuis ook onze toekomstige woonplaats geweest zou zijn? Wie zal het zeggen? Zeker zullen we niet mogen zeggen dat Christus dan toch zijn leven had moeten geven, want er was dan niets te verzoenen. Er was dan geen dood en straf waarvan we bevrijd zouden hebben moeten worden. Redeneringen alsof Christus dan toch naar deze aarde had moeten komen, zijn echt redeneringen van de vrije groepen en ze zijn net zo speculatief als die van het calvinisme.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies