Dood, zonde, tijd

Betreft: Dood, zonde, tijd

Vraag:

Zijn deze begrippen niet aan elkaar verbonden en in strijd met God?

Antwoord:

Zonde en dood zijn zeker met elkaar verbonden en in strijd met het wezen van God. Als we bij het begrip tijd denken aan de ‘tijdelijkheid’ van het mensenbestaan dan is er verband met de twee andere begrippen. Ook is dat begrip in strijd met God in die zin dat God eeuwig is en niet tijdelijk. Denken we bij tijd echter aan tijdsverloop dan hebben we met een neutraal begrip te maken. Het is trouwens ontzaglijk moeilijk precies te zeggen wat tijd is. Vaak wordt gevraagd of er in de eeuwigheid ook tijd is. Soms wordt gezegd, dat er in de hemel geen ‘tijd’ is, maar in Op 8:1 lezen we van een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. We begeven ons met dit laatste op filosofisch terrein en kunnen dat beter laten rusten, want onze ziel wordt er niet mee opgebouwd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies