Aarts in aartsvader

Vraag:

Waarom wordt ‘aarts’ in het woord ‘aartsvader’ met een ‘t’ geschreven en niet met een ‘d’?

Antwoord:

Het voorvoegsel ‘aarts’ heeft niets te maken met aarde (onze planeet of met grond)en evenmin met het woord ‘aard’ in de zin van natuur of inborst. Het is een vervorming van het Griekse woord ‘archi’, dat ‘eerste’ of ‘voornaamste’ betekent.
Een aartsengel heet ook wel archangel en in dat woord is het voorvoegsel ‘archi’ bewaard gebleven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies