Heiliging

Betreft: Teksten over heiliging 1 Ko 7:14; 1 Ko 6:11

Vraag:

De ene keer wordt gezegd, dat alle mensen geheiligd zijn, de andere keer dat niet alle mensen geheiligd zijn .

Antwoord:

Heiligen betekent apart zetten met het oog op een bepaalde positie of met het oog op een bepaalde taak. Zo onderscheiden we:

a. het heiligen van bepaalde volken tegen Babel om het te veroveren en te bestraffen (Jr 51:28). Dit betekent, dat God bepaalde volken o.a. de Meden ertoe bestemde om dat te doen (die volken waren zich daar zelf niet altijd bewust van, maar ze deden uiteindelijk wat God wilde dat gebeuren zou.

b. het heiligen van mensen en dingen ten behoeve van de eredienst van God in Israël: zo werden Aäron en zijn zonen geheiligd om het priesterambt te vervullen. Eveneens werden de voorwerpen van de tabernakel geheiligd om in de tempel gebruikt te worden.

c. een ongelovige man, die met een gelovige vrouw was verbonden nam een geheiligde positie in. Niet voor de hemel, maar hier op aarde. God zag hem apart gesteld door het huwelijk met een ongelovige.(de apostel denkt aan het geval dat de vrouw tot bekering is gekomen na haar huwelijk, maar het geldt ook als ze als gelovige met een ongelovige is getrouwd, hoewel dat niet naar de wil van de Heer is. zie 1Ko 7:39)

Dit heiligen betekent dus niet dat iemand een gelovige is. Als iemand tot geloof komt dan vindt er een heel bijzondere heiliging of apartstelling plaats. Een gelovige is namelijk geheiligd in Christus. Hij neemt een aparte positie in. God ziet hem niet meer als een zondaar, maar als een verloste uit deze wereld en iemand die volmaakt is in Christus. Geheiligd zijn is één ding, geheiligd leven is een tweede.

Een aparte plaats innemen vereist ook in overeenstemming met die plaats te leven. Dit laatste ziet dus niet op onze positie met het oog op de hemel maar op onze wandel op aarde.
Voorbeeld: burgemeester worden is één ding, als burgemeester je gedragen is een tweede.

Het is dus niet juist om te zeggen dat alle mensen geheiligd zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies