Demonisch

Betreft: Het begrip demonisch

Vraag:

Als je je laat gaan en een oordeel uitspreekt dat niet juist is, is dat dan demonisch?

Antwoord:

Van alle dingen kun je zeggen, dat ze zijn:
of uit God;
of uit de duivel;
of uit de mens, uit het vlees.

 1. Als Petrus zijn geloof belijdt met de woorden, dat Christus de Zoon van de levende God is, dan zegt de Heer tegen hem dat vlees en bloed hem dat niet hebben geopenbaard, maar de Vader die in de hemel is. Met andere woorden het was niet uit den mens, en zeker niet uit de duivel, maar uit God. Zo kunnen er dingen zijn, die ver boven ons kunnen en kennen uitgaan, die rechtstreeks uit God zijn. Het kan ook wezen, dat God ons bekrachtigt om een werk van de Heer te doen. Het kan dus zijn:
  a. rechtstreeks uit God door openbaring, werking van wonderen of iets anders van bovennatuurlijke aard, of
  b. indirekt uit God, doordat God mensen bekwaamt voor en ondersteunt bij een taak.
 2. Als Petrus na de lijdensaankondiging van de Heer zegt; Dit zal u geenszins geschieden, keert de Heer zich om en zegt: ‘Ga weg achter mijn satan’. Maar de Heer vervolgt met: ‘Gij bedenkt de dingen van de mensen’. Ook hier kunnen we zeggen, dat iets
  a. rechtstreeks van de duivel is. Een beinvloeding op occult gebied, zoals bij de bezetenen in het land v.d. Gaddarenen. We spreken dan van occult, of demonisch.
  b. indirekt van de duivel komt omdat hij ons die dingen laat bedenken, die puur menselijk zijn, en die tegen God ingaan.
 3. De ruzies, die de Korinthiërs hadden waren uit de mens, uit het vlees. Hierbij lachte satan natuurlijk ook in zijn vuistje. Tussen 1 Ko 3: 2 b en 3 zit alleen maar gradueel verschil, maar we spreken in beide gevallen niet van demonisch. We denken bij demonisch meer aan gevallen waarbij de mens een willoze speelbal van satan is.
Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies