Overlijden

Vraag:

Overlijden betekent eigenlijk ‘over het lijden heen’, maar kun je dat van een ongelovige wel zeggen? Het ergste lijden begint voor zo iemand dan toch nog?

Antwoord:

De term ‘overlijden’ heeft men inderdaad aan sterven gegeven om aan te geven dat het lijden voorbij is. Daarbij dacht men natuurlijk alleen aan het lijden op aarde. ‘Hij is overleden’ is een beetje een verzachtende term voor ‘hij is dood’ of ‘hij is gestorven’.

Daarbij moeten we wel bedenken dat het niet gaat om een geloofsuitspraak over de situatie na de dood. Men bekijkt het stervensverschijnsel dan alleen zoals het zich aan het oog voordoet. Vanuit christelijk standpunt gezien (zie Lk 16: 19-31) begint voor degene die in ongeloof sterft het ergste lijden dan juist nog. Ernstige zaak…die ons erop wijst de gelegenheid aan te grijpen om van Christus te getuigen als men de boodschap nog horen kan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies