Psalm

Vraag:

Waar komt het woord ‘Psalm’ vandaan? Wat betekent het?

Antwoord:

Ons woord ‘psalm’ is afkomstig van het Griekse woord psalmos, dat eerst duidde op tokkelen van snaren. Vervolgens werd er het stuk dat men speelde mee aangeduid en daarna duidde men het lied dat bij het snarenspel gezongen werd ermee aan. Dit woord is dus een goede weergave van wat in het Hebreeuws mizmor heet. Dat woord duidt ook een lied aan, dat bij snarenspel gezongen werd.

Hoewel het woord ‘psalm’ slechts boven een kleine 60 liederen is geplaatst, worden toch alle 150 liederen zo genoemd en is er in Lk 20:42 en Hd 1: 20 van ‘het boek der psalmen’ sprake.

In Ef 5:19 en Ko 3:16 is sprake van ‘psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’. Het is moeilijk aan te nemen dat het woord ‘psalmen’ hier – in tegenstelling tot het gebruik in Lk 20:42 en Hd 20:42 – alleen op die psalmen zou slaan waar ook de benaming psalm boven staat. Anders gezegd hier wordt geen indeling van het psalmboek gegeven, maar wordt gewezen op alle liederen die naast de genoemde 60 psalmen gebruikt werden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies